Select Page

FORMULARZ ZAPISU – XI WARSZAWSKIE DNI SUZUKI 2023

Formularz zapisu – XI Warszawskie Dni Suzuki

30 września – 1 października 2023

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

* Pola wymagane są oznaczone gwiazdką

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 6mb.

Termin nadsyłania wpłat i formularzy upływa z dniem 15 września 2023 r.

Opłaty należy wnieść na konto:
Bartosz Henrych:
79 1140 2004 0000 3102 8271 1988
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia z dopiskiem „XI Warszawskie Dni Suzuki”

  1. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach opłaty nie będą zwracane.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w Spotkaniach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
  3. Za ewentualne szkody materialne i uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponoszą Rodzice lub opiekunowie uczestników.
  4. Podpisanie formularza jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika oraz Rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcia, nagrania DVD) dla potrzeb Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) („RODO”) o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.